DESAD Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Türk Deniz Ürünleri Sanayinin son yıllarda gösterdiği gelişimine paralel olarak sektörel yapılanma ve temsil gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla, bu alandaki sanayiciler olarak ortak çalışmalarda bulunuyoruz. Sektörün mesleki gelişimine katkı sağlamak hedefiyle deniz ürünleri sanayimizin öncü kuruluşları DESAD çatısı altında hizmet için bir araya geldi.
Sağılıklı ve Markalı Deniz Ürünleri
DESAD, ülkemizde deniz ürünlerinin üretiminden son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarında uluslararası standartlarda Deniz Ürünleri Tüketimini ve Üretimini çağdaş bir çizgiye getirme hedefiyle hareket ediyor. Üyelerimiz kendi alanlarında deniz ürünleri sanayine katkı sağlayabilecek ürünler geliştirebilme yetkinliğine sahip kuruluşlarda oluşuyor
Çevre Dostu Deniz Ürünleri
DESAD üyesi olan firmalar hammadde alımlarını yaparken, tedarikçilerin çevre ile dost çalışma prensipleri ve sağlıklı üretim, dağıtım kriterlerinin şartlarını belirlemiştir. Tedarikçilerle belli prensiplerle çalışma yöntemine özen gösteriyor ve bunu sektörümüzdeki tüm firmaların uygulaması için yaygınlaştırıyoruz
İşlenmiş deniz ürünleri pazarının Türkiye ve Dünya’daki durumu
İşlenmiş deniz ürünleri pazarı ülkemizde geniş bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bupotansiyel gereği gibideğerlendirilemiyor. Bu durumun nedenlerinin başında hem üretim tesislerinin azlığı hem de tüketim miktarlarının düşüklüğünü sayabiliriz
Sağlığa uygun şartlarda üretilen işlenmiş deniz ürünleri
Son kullanma tarihi, dondurulmuş ürünlerde soğuk zincirin bozulmamış olması ( dondurulmuş ürünlerde ambalajın içerisinde buz ve kar birikimi gözlemleniyorsa buna dikkat edilmeli ) dondurulmuş üründe parlaklık kaybolup, süngerimsi görüntü oluşmuşsa, ürünün kenarlarında sararma ve kuruma başlamışsa, ürün formu bozulmuşsa bunlar ambalaj açılmadan da anlaşılabilir. Bu ürünlerin satış noktalarında mümkünse saklandıkların soğuk hava dolaplarının derecesine de dikkat edilmesi ( derece -18 C de olmalı)

Sağlık için sağlıklı balık tüketimi önemli
Beslenme alışkanlıkları insan sağlığını ve obeziteyi büyük ölçüde etkiler.
Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmada sık balık tüketimi gerekir.
Artık günümüzde, balık tüketen insanlarda kalp hastalıklarından
dolayı ortaya çıkan ölüm oranlarında azalma olduğu bilinmektedir.
Haftada en az iki öğün yağlı balık yiyen erkeklerde, hiç yağlı balık
yemeyen erkeklere oranla iki yıl sonra ölüm oranında yüzde 29 azalma olduğu rapor edilmiştir.